PÕLLUMAA OST ÜLE EESTIMAA

Põllumaa ost

Põllumaa ost üle Eesti ei ole ühe metsandusettevõtte jaoks just igapäevane tegevus. Seevastu AmEst Invest´i puhul on viimastel aastatel üha tähtsamaks muutunud enda poolt majandatavate kinnistute pindala suurendamine ja sealhulgas ka metsaga piirnevate põllumaade ost. Vanaisade poolt haritud maad, mis on tänaseks päevaks sööti ja võssa kasvanud on maaomanikule tihtilugu liigseks koormaks, kuna selle maa ülesharimiseks puuduvad lihtsalt vahendid ja võimalused.

AmEst Invest´i peamine eesmärk on metsa majandamine. Rohu- ja põllumaade haldamisega tegeleb AmEst Haldus. Keskonnasõbralike kodumaiste ettevõtetena tuntakse suurt muret väliskapitali omandisse minevate metsamaade ja üha suureneva pestitsiidide kasutuse tõttu põllumaadel.

Rohu- ja põllumaa ost üle Eestimaa

põllumaa ostEttevõte ostab kinnistuid, millel asuvad põllumaad või rohumaad ja ka neid maid, mis on aja jooksul lihtsalt võssa kasvanud. Selliste maade müük on tavapäraselt raskendatud, kuna metsandusettevõtted eelistavad metsaga kaetud ja põllumehed enamuses haritava põllumaaga või rohumaaga kaetud kinnistuid.

Siinkohal pakume maaomanikele kompromissi ja ostame kõnealuseid kinnistuid tervikuna või siis osaliselt. Vajadusel mõõdab ettevõte omal kulul kinnistust lahti sobiva osa ja hooliseb vajalike asjaajamiste eest ise.

Tulevikus võib nendel maadel näha vohamas viljapõlde ja kasvamas metsakultuure. Sellisel moel saab maa taaskord otstarbe tagasi ja ühtlasi väärtustatakse ka kodumaist maaharimist ning metsakasvatust.

Põllumaa müük

Põllumaa müük jätkusuutlikule ja keskkonnasõbralikule eestimaisele ettevõttele tagab söötis põllumaa ülesharimise või uuendamise metsakultuuride näol. Kui maaomanikul napib vahendeid kõnealuste tööde teostamiseks, siis pakub ettevõte maaomanikele võimalust, et kasutult seisev maa teeniks tulu ka meie järeltulevatele põlvkondadele.

Hoolimata põllu- või rohumaa seisukorrast ega asukohast, teeb ettevõte konkurentsivõimelise hinnapakkumise, et neid maid tulevikus ise heaperemehelikult edasi majandada.