METSA- JA PÕLLUMAA OST ÜLE EESTI

Põllumaa ost üle Eesti ei ole ühe metsandusettevõtte jaoks just igapäevane tegevus. Seevastu AmEst Invest´i puhul on viimastel aastatel üha tähtsamaks muutunud enda poolt majandatavate kinnistute pindala suurendamine ja sealhulgas ka metsaga piirnevate põllumaade ost. Vanaisa poolt haritud põllumaa, mis on tänaseks päevaks sööti või võssa kasvanud on maaomanikule tihtilugu liigseks koormaks, kuna selle maa ülesharimiseks puuduvad lihtsalt vahendid ja võimalused.

AmEst Invest´i peamine eesmärk on metsamaade majandamine. Metsa- ja põllumaade haldamisega tegeleb tütarfirma AmEst Haldus. Keskonnasõbralike kodumaiste ettevõtetena tuntakse suurt muret väliskapitali omandisse minevate metsamaade ja üha suureneva pestitsiidide kasutuse tõttu põllumaadel.

Metsa- ja põllumaa ost üle Eestimaa

põllumaa ostEttevõte ostab kinnistuid, millest suur osa on põllumaa ja ka metsamaid, mis on lagedaks raiutud. Selliste kinnistute müük on tavapäraselt raskendatud, kuna metsandusettevõtted eelistavad metsaga kaetud ja põllumehed enamuses haritava põllumaaga kaetud maid. Siinkohal pakume maaomanikele suurepärase võimaluse ja ostame kõnealuseid kinnistuid tervikuna.

Tulevikus võib nendel maadel näha vohamas viljapõlde või kasvamas metsakultuure. Sellisel moel saab maa taaskord otstarbe tagasi ja ühtlasi väärtustatakse ka kodumaist maaharimist ning metsakasvatust.

Maa müük

Maa müük jätkusuutlikule ja keskkonnasõbralikule eestimaisele ettevõttele tagab söötis põllumaa ülesharimise või uuendamise metsakultuuride näol. Kui maaomanikul napib vahendeid kõnealuste tööde teostamiseks, siis pakub ettevõte maaomanikele võimalust, et kasutult seisev põllumaa teeniks tulu ka meie järeltulevatele põlvkondadele.

Hoolimata põllumaa seisukorrast ega asukohast, teeb ettevõte konkurentsivõimelise hinnapakkumise, et neid maid tulevikus ise heaperemehelikult edasi majandada.