Metsa ost metsakinnistute ja kasvava metsana

Metsa ost

Metsa ost ja metsakinnistute jätkusuutlik majandamine on olnud meie põhiliseks tegevusvaldkonnaks juba aastast 2001. Enam kui kahekümne tegevusaasta jooksul oleme arenenud tõsiseltvõetavaks metsamajandajaks.

Praegusel hetkel töötab igapäevaselt erinevates piirkondades üle Eesti neli täiskomplekti kaasaegset metsatehnikat. Sealjuures pakub metsafirma tööd rohkem kui kolmekümnele inimesele, kes on vaieldamatult omal alal hinnatud spetsialistid.

Metsamaa ost

metsa ost
Metsamaa ost ning selle metsast lagedaks raiumine esimesel võimalsel ei ole jätkusuutliku metsamajandusettevõtte jaoks sugugi esmane eesmärk. Tänasel päeval oleme aktiivselt keskendunud enda valduses olevate metsamaade pindala suurendamisele ja nende jätkusuutlikule majandamisele.

Meie ettevõtte peamine eesmärk on heaperemehelik metsa majandamine. Tulevikku vaatava kodumaise metsandusettevõttena tunneme suurt muret väliskapitali omandisse minevate metsamaade ja üha suurenevate lageraie mahtude pärast.
raiutud metsamaa ost

Raiutud
metsamaa ost

Raiutud metsamaid ostetakse selleks, et neid tulevikus ise jätkusuutlikult edasi majandada ning tagada seeläbi Eesti metsakultuuri järjepidevus ka meie järeltulevatele põlvedele.
võsastunud metsamaa ost

Võsastunud
metsamaa ost

Võssa kasvanud metsamaid ostetakse küttepuude ja puiduhakke tootmiseks sobiliku metsamaterjali kasvatamiseks. Viimastel aastatel on energiavõsaga kaetud maad kõrgelt hinnatud.
hüpoteegiga metsakinnistu ost

Hüpoteegiga
metsakinnistu ost

Metsakinnistu müük on võimalik ka juhul kui see on hüpoteegiga koormatud. Vajadusel on võimalik kinnistust müüa vaid teatud osa. Mõõdistustöödega kaasnevad kulud võtab ostja reeglina enese kanda.

Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost ja nende vaheltkasu teenimise eesmärgil edasi müümine on tänapäeval saanud kahjuks levinud ärimudeliks. Seega peaks iga metsaomanik olema äärmiselt ettevaatlik ja hoolikalt tutvuma metsakinnistu ostja taustaga. Kindlasti ei tohiks nõustuda kohe esimese ostupakkumisega, vaid pigem koguma erinevatelt metsafirmadelt võrreldavaid hinnapakkumisi.

Metsakinnistu ost kas osaliselt või siis koos kinnistul paiknevate hoonetega ei ole tänapäeval metsandusettevõtete jaoks midagi eriskummalist. Kui soovite jätta endale hoonestatud ala koos hoovialaga või müüja ainult osa metsakinnistust, siis teostatakse vajalikud mõõtmistööd metsafirma kulul.

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa müügi korral müüakse vaid raieõigus kasvavale metsale ja metsamaa omandivorm tehingu käigus ei muutu. Kasvava metsa müümise eelduseks on kehtiva metsamajandamiskava olemasolu ja selle alusel Keskkonnaministeeriumile esitatud metsateatis.

Metsaraie õiguse müümise korral viib raietööde teostaja puistus läbi raietööd ja kogub lõigatud metsamaterjali kogumisplatsile. Seejärel toimub erineva sortimendi vedu lähimasse kokkuostupunkti. Kokkuleppel metsaomanikuga silutakse väljaveo käigus tekkinud rööpad ja korrastatakse laoplatsid.

Tulu teenib metsaomanik lõigatud ümarmaterjali mahu pealt. Erineva sortimendi kokkuostuhinnad lepitakse ennem raietöödega alustamist kokku raieõiguse võõrandamise lepingus. Lisaks metsamaterjali tihumeetri maksumusele märgitakse lepingusse ka tööde teostamise aeg muud metsaomanikule tähtsad tingimused.
kasvava metsa ost
amest invest logo
Kontakt
Telefon: 5191 5000
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Koduleht: www.amestinvest.ee
Asukoht
Kontor:
Rapla maakond, Rapla vald, 
Rapla linn, Viljandi mnt 84, 79514
Amest Invest OÜ
Juriidiline aadress:
Rapla maakond, Rapla vald, 
Rapla linn, Metsa tn 21, 79514
Copyright © AmEst Invest OÜ  |  Kõik õigused on kaitstud | Veebilehe teostus: METSAOST.eu