Metsa majandamine ja metsaraie

Metsa majandamine ja metsaraie on metsandusettevõtte põhiliseks tegevusvaldkonnaks. 
Metsamajandus hõlmab endast ka metsakinnistute ja kasvava metsa raieõiguse ostmist. Olles juba staažikas eestimaine metsandusettevõte, ollakse usaldusväärseks tööandjaks mitmekümnele inimesele. Seega lasub metsafirmal kogukondlik vastutus mitte ainult oma tööliste ja nende perede, vaid ka kõigi praeguste ja tulevaste klientide ning koostööpartnerite ees.

Ettevõte garanteerib metsa müüjale võimalikult kiire, diskreetse ja personaalse lähenemise. Arvestades sealjuures kliendi soove nii müügitingimuste kui ka müügihinna kokkulepetes. Sealjuures tehakse kõik endast olenev, et pakkuda konkurentsivõimelist turuhinda ja tagada maksete kiire liikumine.

Vajadusel pakub ettevõte tasuta nõustamist ja igakülgset abi vajalike müügitehingute teostamisel. Metsa majandamisel lähtutakse kehtivast metsaseadusest, eksperdi poolt koostatud metsamajandamiskavast ja keskkonnasäästlikust seisukohast.